4.1 Informatie

Al eerder schreven we over het belang van een goede samenwerking tussen ouders en school. Wat doen wij eraan om die betrokkenheid waar te maken? Hoe krijgen wij het voor elkaar dat de ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren. Hier volgt een beknopt overzicht van de informatie en communicatie stromen:

De Vrijdagsbrief
Om ouders op de hoogte te brengen van wat er allemaal in en rond de school gebeurt, geven we elke vrijdag een nieuwsbrief uit, waarin we over alle zaken berichten. U kunt zich, via onze website, opgeven. Iedere schoolweek ontvangt u dan de Vrijdagsbrief.

De website
Op onze website, www.clarafabriciusschool.nl, staat actuele informatie over ons onderwijs. Ook foto’s van activiteiten zijn hier vinden.

De Schoolkrant
Drie keer per jaar verschijnt onze schoolkrant, de Claroen. Deze bestaat uit een informatief en reflectief gedeelte. De schoolkrant wordt gemaakt door en voor team, ouders en kinderen.

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond. U krijgt op deze avond zowel algemene als groepsspecifieke informatie.

Kijkmiddagen en kijkochtend
Door het jaar heen houden we kijkmiddagen. Uw kind kan dan de klas en zijn/haar werk laten zien.
Bij groep 1 en 2 kunt u op afspraak een ochtend komen kijken.

Individuele contacten
Dagelijks na schooltijd mag u altijd met de leerkracht over uw kind spreken, wij vinden het wel prettig als u een afspraak maakt. Komt u er niet uit dan kunt u een afspraak maken met de bouwcoördinator.

<< terug