Oudercommissie

De oudercommissie

De taak van de ouderraad is het verlenen van hand- en spandiensten en het ondersteunen op organisatorisch gebied bij allerlei activiteiten. De vergaderingen zijn openbaar. De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage (€ 20,00 per kind, na 31 januari wordt de ouderbijdrage €10,00) in overleg met het team. (Zie reglement oudercommissie)

Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar van de ouders gevraagd. Dit geld stelt de school in staat om de excursies, Sinterklaas - en Kerstviering, sportdag en extra spelmateriaal te financieren. Wij laten alle kinderen aan iedere activiteit deelnemen, ook als ouders de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen. Vanuit onze visie doet ieder kind aan alles mee.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de directie vastgesteld. De oudergeleding van de MR heeft hier instemmingsrecht in.

De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:

Voorzitter
Kim van Rekum 

Secretaris
Marjolijn van Elk

Penningmeester
Mariëlle Derksen

Overige leden

Petra Berends
Stella van den Berg
Corina Besselink
Dick ten Dam
Daniëlle Kulk
Patricia Meijer
Moss Tijssens
 

De oudercommissie is te bereiken via: oc@clarafabriciusschool.nl