KLUPUP in de Clara                             

 

BSO KLUPUP verzorgt buitenschoolse opvang in de Clara Fabriciusschool. KLUPUP is onderdeel van Ukkiepuk, onze kinderopvang 0-4 jaar in Zetten aan de ST. Walburg. De groep in de Clara Fabriciusschool noemen wij KLUPUP in de Clara. KLUPUP heeft behalve KLUPUP in de Clara ook KLUPUP in de van Lingenschool, KLUPUP in de Okkernoot en KLUPUP in Buurpoes, een ruimte in onze eigen hoofdvestiging Ukkiepuk. In de Clara Fabriciusschool heeft KLUPUP een eigen lokaal en maken we gebruik van de buitenruimte van school. We hebben veel fietsen en materialen om lekker met de kinderen buiten te spelen. Binnen is er ook veel om mee te spelen, van bouwmateriaal tot spelen in de winkel of poppenhoek. Lekker samen aan tafel knutselen met de pedagogisch medewerker van KLUPUP. Wij zorgen dat er altijd een vast gezicht staat op de groep, zij zorgen iedere keer weer dat de middag gezellig verloopt. Ieder middag wordt er naschoolse opvang aangeboden, maar ook voorschoolse opvang is mogelijk. Op rustige dagen kan de opvang vanuit onze locatie in Zetten plaats vinden, samen spelen is natuurlijk altijd leuker dan alleen. Wij zorgen dan voor het vervoer.

 

Wij rijden rond in busjes met ons logo, heel herkenbaar. Er mogen maximaal 9 kinderen mee. In vakanties of vrije schooldagen gaan we hiermee soms ook op uitstap naar de kinderboerderij speeltuin of het bos.

 

Er zijn verschillende contracten mogelijk.

 

  • 52 weken: dit is 1 dag in de week en 12 dagen vakantie opvang.
  • 48 weken: 1 dag in de week en 8 dagen vakantie opvang per jaar. 
  • 40 weken: dit is alleen na schooltijd zonder vakantie opvang.

 

 

 

Ook is het mogelijk om alleen vakantie-opvang af te nemen. Uw kind komt dan alleen tijdens schoolvakanties. Alle vakantie dagen zijn vrij in te delen. In de vakantie hebben wij altijd een leuk programma waaraan de kinderen mogen deelnemen. Kinderen hebben vakantie en wij willen hen laten ervaren dat ze ook echt vakantie hebben. Op onze website www.kinderopvangukkiepuk.nl vind je meerdere voorbeelden van zo’n programma.

 

Openingstijden:

 

In vakanties zijn we open van 7.30-18.30 uur
Na schooltijd van 14.30-18.30 uur
Voor schooltijd van 7.30-8.30 uur

 

De tarieven zijn te vinden op onze website. Omdat we een geregistreerd kinderdagverblijf zijn heeft u recht op kinderopvang toeslag, dit betekent dat je van de belastingdienst een bijdrage kunt krijgen. Hoeveel is afhankelijk van ieders inkomen, maar zeker de moeite waard om te bekijken, de tabel is ook te vinden op onze website.

 

Een heel verhaal, misschien nog steeds vragen schroom niet om te bellen 0488 454116 of te mailen naar info@kinderopvangukkiepuk.nl.

 

Ina Eilander
Kinderopvang Ukkiepuk/ BSO KLUPUP
St. Walburg 24a
6671AS Zetten
T: 0488-454116
E: info@kinderopvangukkiepuk.nl