MR

 

De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat uit:  

Oudergeleding:
Petra Boekelman
Ariëtte van Knegsel  
Martine Schraven

Personeelsgeleding:
Mariëtte Hubers (Secretaris)
Leoni de Haard
Lizette Rüger

e-mail: mr@clarafabriciusschool.nl