MR

 

De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat uit:  

Oudergeleding:
Petra Boekelman
Ariëtte van Knegsel (Secretaris)
Martine Schraven (Voorzitter)

Personeelsgeleding:
Marit Derksen
Mariëtte Hubers
Lizette Rüger (Tevens GMR-lid)

e-mail: mr@clarafabriciusschool.nl