MR

De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat uit:  

Oudergeleding:
Paulien Huijbrechts
Linda Landzaat
Ariëtte van Knegsel  

Personeelsgeleding:
Evelien Groen (Tevens GMR-lid)
Mariëtte Hubers (Secretaris)
Leoni de Haard

e-mail: mr@clarafabriciusschool.nl