3.6 Rapportage

De schriftelijke rapporten worden twee keer per jaar uitgereikt aan de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8. De beoordeling wordt deels in cijfers en deels in letters (g=goed / o=onvoldoende) uitgedrukt.

Niet alleen de prestaties op de vakgebieden worden in de rapporten weergegeven, ook het sociaal-emotionele gebied wordt hierin aangegeven.

Verder worden alle ouders twee keer per jaar uitgenodigd voor een mondelinge rapportage over de ontwikkeling van hun kind, in een 15-minutengesprek met de leerkracht. Groep 3 nodigt de ouders facultatief ook voor het 1e rapport uit.

Uiteraard kunt u het gehele schooljaar met de leerkrachten over uw kind in gesprek gaan. Wij maken daar graag met u een afspraak voor. Als daar aanleiding toe is komt het initiatief voor een gesprek van onze kant.

De administratie van de leerlingen, absenten en dergelijke houden wij bij met het programma ParnasSys.

 

<< terug