3.10 Huiswerk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd kunnen spelen en ontspannen. Het werken dient zoveel mogelijk onder lestijd te gebeuren. Soms ontkomen we er, in het belang van het kind, niet aan dat er thuis wat extra geoefend wordt. Te denken valt hierbij aan technisch lezen, spelling en het automatiseren van tafels. Dit beperken we tot een minimum aan tijdsinvestering. Toch zullen kinderen in het kader van het taakbesef, moeten leren wennen aan het thuis uitvoeren van opdrachten.

Vanaf groep 6 wordt met enige regelmaat wat huiswerk meegegeven. Meestal is dit in het kader van een topografietoets die op school overhoord wordt.

In groep 7 en 8 wordt de kinderen geleerd op een verantwoorde manier met hun huiswerk om te gaan, mede in het kader van wat hen in het voortgezet onderwijs te wachten staat.

<< terug