3.4 Begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs

De in groep 7 afgenomen CITO-entreetoets is een handvat waaraan ouders en school kunnen zien hoever het kind de basisleerstof beheerst aan het begin van groep 8. De uitslag wordt gebruikt om ieder kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in het laatste jaar op onze school. 
Medio november heeft de leerkracht van groep 8 met alle ouders gesprekken over de gewenste en mogelijke schoolkeuze. Hoofdgegeven bij de keuze is het feit dat we de kinderen gedurende de hele schoolloopbaan gevolgd hebben in hun ontwikkeling en daardoor een goed beeld van het kind hebben gekregen. De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren eind januari hun informatieavonden voor de ouders van aanstaande leerlingen. 
Jaarlijks wordt rond november een scholenmarkt op het HPC georganiseerd waar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving zich presenteren.
De CITO eindtoets, die in april volgt, is meestal een bevestiging van wat ouders en school al wisten. Voor deze toets geldt dat kinderen soms enorm nerveus zijn. Wij vertellen de kinderen ruim voor de toets dat de keuze toch al vaststaat en de toets gewoon is om te laten zien dat je het kunt. De resultaten van deze toets spreken we met ouders en leerling door. 
Aan het eind van groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent voor de meeste kinderen dat ze naar het H.P.C. in Zetten, Citadel in Lent of Helicon in Kesteren gaan. 
Ook nádat de leerlingen van onze school vertrokken zijn, blijven we ze nog volgen: met het H.P.C. spreken we rond oktober de leerlingen met de mentoren nogmaals door. 

<< terug