Kwaliteit

De Clara Fabriciusschool is de school waar uw kind groeit! Groei en ontwikkeling is ook zichtbaar bij het team. We zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van onderwijskundige vernieuwingen en waar het wenselijk is passen we ons onderwijsaanbod aan. 
De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind, de groep en de school. We sluiten met ons onderwijsaanbod aan bij deze behoeften en hebben oog voor de talenten van ieder kind. Daarnaast passen wij het onderwijsaanbod aan voor kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn onze mogelijkheden beschreven. Naast de kernvakken rekenen, taal en spelling hebben we ook aandacht voor wereldoriëntatie, creatieve vorming en bewegingsonderwijs.