Groeien

Groeien is wat kinderen op de Clara Fabriciusschool doen. Niet alleen in de lengte, maar ook door het ontwikkelen van een eigen identiteit. Op sociaal emotioneel gebied ontwikkelen kinderen zich door:
1. Besef van jezelf te krijgen (kennis over eigen gevoelens en interesses; gezond zelfvertrouwen);
2. Zelfmanagement (goed omgaan met eigen emoties);
3. Besef van de ander (inlevingsvermogen);
4. Hanteren van relaties (sociale druk weerstaan, conflicten oplossen);
5. Keuzes kunnen maken (bijdragen aan een positief klimaat in de school en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag).

We hebben oog voor de individuele ontwikkeling in de breedste zin en het welbevinden van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en hun talent(en) te ontplooien.